• Point bar | Identité visuelle
  • Splendens Factory | Identité visuelle
  • Alma Chimney | Identité visuelle
  • Esprit de Paris | Identité visuelle
  • Palais Galliera | Identité visuelle
  • Galb Constructions | Identité visuelle